Slider

Winnica Korol w Mielniku

Winnicę "Korol” założył w 2010 roku Mikołaj Korol, właściciel gospodarstwa ekologicznego w miejscowości Mielnik nad Bugiem, położonym w południowej części województwa podlaskiego, na południowej stronie rzeki Bug obok Podlaskiego Parku Krajoznawczego przełomu Bugu. Winnica Korol zwana również jako Winnica Mielnik od wschodu graniczy z Górą Uszeście wchodzącą w skład Rezerwatu Przyrody o unikalnej roślinności i mikroklimacie. Na Górze Uszeście panuje osobliwy mikroklimat, w którym powstała osobliwa fauna i flora przyjazna winogronom.